Store Ree avlsstasjon

Lesetid: ca 2 min

Genos avlsstasjon Store Ree ligger i Stange kommune i Hedmark.

Bilde av Store Ree avlsstasjon
Store Ree avlsstasjon. Foto: Hans Brox

Adresse: Ekebergvegen 54, 2335 Stange

 

 

Om anlegget

Anlegget består av en driftsbygning med laboratorie, fire fjøs (to med seminokser, et tomt og et med kviger), et bufferfjøs og en gammel ærverdig hovedbygning.

Driftsbygningen med laboratoriefasiliteter er plassert på selve gårdstunet, mens fjøs med dyr ligger om lag en kilometer unna.

Fra august 2017 har det ikke vært dyr i driftsbygningen på gården. Her er det kontorer, et laboratorium med ekspedisjon, sædlager og lager for utstyr tilknyttet seminvirksomheten. Desember 2017 ble det bygget et kjønnssepareringslaboratorie i bygget. 

Sæddistribusjonen for område øst og deler av område sørvest har utgangspunkt på Store Ree.

Fjøset

Fjøset (tidligere venteoksefjøs) i Store Ree-marka består av fire fjøs, der det er seminokser i to av dem og et av dem er isolert og tilpasset sæduttak. Et står per idag tomt og det siste er bygget om til kvigefjøs med embryoskyllerom og laboratorie.

Ved fjøset er det også en plansilo, en 400 kvadratmeter stor plasthall for halm, strø, maskiner og utstyr, et servicebygg, samt et bufferfjøs med plass til 48 okser. Bufferfjøset skal fange opp svingninger i dyretallet ved anlegget og ta vare på syke og skadde dyr. I tillegg sluses dyr til slakt gjennom dette fjøset.

Smittesikring

Store Ree seminstasjon har smittesikring basert på forskjellige tiltak. Blant disse er besøkskontroll, karantene etter utenlandsopphold, smittesluser etc. I løpet av oppholdet på Store Ree og i venteokseanlegget går oksene gjennom mange helsekontroller og det blir tatt prøver av dem ved forflytninger for å utelukke smitte og sykdommer. 

EU-godkjenning

Seminstasjonen er EU-godkjent, noe som innebærer at Geno kan eksportere sæd til EU og mange tredjeland. Dette medfører at oksenes helsetilstand må overvåkes i følge EU-direktiv 88/407.

Øvrige bygg og areal

Store Ree har 670 dekar dyrket jord og omlag 2 900 dekar skog og utmark. 

Hovedbygningen fra 1854 er restaurert slik at den har fått omtrent sitt opprinnelige utseende. Bygningen er på 355 kvadratmeter i to fulle etasjer. 

Norsk Seminmuseum er plassert i det gamle stabburet på gården. Dette ble åpnet i desember 1993 og inneholder en mengde gjenstander knyttet til utviklingen av kunstig sædoverføring. Et bildegalleri med portretter av pionerene innenfor dette området kan også beskues her.