Okser og kviger i anleggene

Lesetid: ca 0 min

Denne siden er ikke ferdig enda, men legges inn her så snart den er klar.

Her er en oversikt over okser og kviger i anleggene per 24.02.21 (excel)